Záruky a spoľahlivosť


Základnou podmienkou správneho založenia akejkoľvek stavby, je bezpečne preniesť do podložia zaťaženie, spôsobené hmotnosťou a prevádzkou stavebného objektu, bez deformácíí a porúch podložia alebo objektu. V prípade že nemáte kompletný projekt na základy na penovom skle, robíme ku každej základovej doske:

  • geologické meranie podložia
  • statický výpočet
  • realizačný projekt

Na základe týchto podkladov urobíme profesionálny návrh základov a zvolíme postup prác. Držíme sa pravidla, že ak sa k tomu vyjadrujú autorizovaní odborníci, môžeme my, ako realizátor bezpečne realizovať a vy ako investor, pokojne spávať. K statickému výpočtu, máme my a autorizovaný statik uzatvorenú poistku, pre prípad poistnej udalosti. K tomu vám, ako realizátor na zhotovenie diela dávame 5 rokov záruku.

Na predaj ecozaklady.sk

  • + realizačné materiály
  • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
  • + zaučenie
  • + 2x web na predaj penového skla
  • + s.r.o. v prípade záujmu