Cena a úspory


Princíp šetrenia

Princíp šetrenia je postavený na tom, že samotná ecozákladová doska je už tepelne a hydroizolačne zabezpečená zo spodu pod betónovou doskou a to penovým sklom. Pri ďalšej výstavbe preto nepotrebujete realizovať podkladové izolácie z interiérovej strany. Pri základaní na základových pásoch vás tieto etapy výstavby ešte len čakajú.

Takže pri porovnávaní vstupnej ceny ecozákladov a klasických základov je treba brať do úvahy, že v ecozákladoch je zahrnutá hydroizolácia proti vzlínajúcej zemskej vlhkosti a plnohodnotná tepelná izolácia bez tepelných mostov. Pri porovnávaní ceny klasických základov oproti ecozákladom je potrebné ku klasickým prirátať ešte tieto stavebné etapy:

 • hydroizoláciu
 • 15 – 25cm vrstvu tepelnej izolácie (polystyrén, minerálna vata).

Pri ecozákladoch môžete počítať ešte s týmito úsporami:

Pokiaľ zaizolujete dosku zo spodu penovým sklom, tak vám v interiéri tento proces tepelného izolovania pod podlahou odpadá. Ušetríte 15 až 25 cm vrstvu tepelnej izolácie vo vnútri interiéru a tak môžete o túto výšku znížiť steny, priečky a k tomu prináležiaci fasádny systém. Takto dosiahnete túto výšku s nižšími obvodovými stenami a priečkami, napr. namiesto 290cm iba 270cm, čo je úspora cca7% na materiáloch.

V prípade projektu bez podlahového kúrenia, vieme základy urobiť v takej rovinatosti, že na betónovú dosku nepotrebujete cementové a samonivelačné potery.

Ak je potrebné, základová doska sa na povrchu prebrúsi, alebo lokálne upraví samonivelačným poterom a máte povrch, na ktorý môžete klásť priamo podlahové vrstvy (napr. kročajovú izoláciu, plávajúcu podlahu).

Takto je ušetrená jedna mokrá etapa a znovu znížená podlahová vrstva, o čo môže byť znovu znížená výška stien a priečok.

Porovnanie

Pre porovnanie nákladov na výstavbu klasických základov oproti odizolovaných ecozákladov, sme vybrali dom s rozlohou 100 m2.

Cena a úspory

S ecozakladmi dostanete kvalitné a premyslené základy bez tepelných mostov a to s nížšími nákladmi ako pri klasických základoch. Pri ploche domu 100 m2 sú s ecozákladovou doskou náklady nižšie o 910 €. V porovnaní sme uvádzali priemerné ceny na trhu.

(uvedené kalkulované ceny sú bez DPH)

Pokiaľ porovnávate našu ecozákladovú dosku, ktorú vám ponúkame ako realizáciu na kľúč aj s návrhom a zodpovednosťou, s cenovou ponuku iných firiem, vždy sa presvedčte, čo je v ponuke skutočne obsiahnuté. Zároveň nezabudnite na skúsenosti, záruky, dobu realizácie a servis, ktorý vám naša firma ponúka.

Cenovú kalkuláciu vypracujeme každému zákazníkovi individuálne, podľa projektovej dokumentácie.

Dalšie úspory:

 • za energie, vďaka kvalitne zaizolovaným základom bez tepelného mosta.
 • za energie, pretože ecozákladová doska pri správnom návrhu stavby, akumuluje teplo zo slnečných lúčov a v zime pomáha vyhrievať váš dom
 • za energie v prípade, že máte klimatizáciu, alebo rekuperáciu, pretože v lete pomáha schladiť teplotu v interiéri, čo je dôležité hlavne pri drevostavbách

Cenové kalkulácie stavby:

s neizolovanou základovou doskou:

vrchná stavba napr. 70 000 €
neizolovaná základová doska priemerná cena na trhu + 8 000 €
náklady spolu = 78 000 €
úspory na vrchnej stavbe 0 €

konečná cena kompletnej stavby

= 78 000 €

s ecozákladovou doskou na penovom skle:

vrchná stavba napr. 70 000 €
ecozákladová doska 100 m2 + 10 000 €
náklady spolu = 80 000 €
úspory za materiál a realizáciu na vrchnej stavbe
hydroizolácia 100 m2 - 830 €
tepelná izolácia do podlahy 100 m2 - 1 120 €
betónová mazanina 100 m2 - 1 000 €
obvodové steny 9,6 m2 - 800 €
priečky 7,35 m2 - 590 €
vonkajší zateplovací systém 9,6 m2 - 320 €
interiérová fasáda 24,3 m2 - 290 €
úspory spolu - 4 950 €

konečná cena kompletnej stavby

= 75 050 €

Vstupné investičné náklady pri ploche domu 100 m2 sú s ecozákladovou doskou nižšie o 2 950 €

(uvedené kalkulované ceny sú bez DPH)

Cena ecozákladovej dosky je v porovnaní s neizolovanou základovou doskou od stavebných firiem, ktoré používajú kvalitné materiály približne rovnaká.

Samozrejme že nájdete firmy a živnostníkov, ktorí sú ochotní cenu podliezť a dať ju takú, aby ste si ich vybrali. Otázkou je potom aká je kvalita betónu, práce (od čoho sa odvíja praskanie steny), alebo aká je záruka, doba realizácie a čo je v cene skutočne zakalkulované.

Cenovú kalkuláciu vypracujeme každému zákazníkovi individuálne, podľa projektu domu.

Dalšie úspory:

 • za energie, vďaka kvalitnej izolácii ecozákladov
 • za energie, pretože ecozákladová doska pri správnom zložení stavby akumuluje teplo zo slnečných lúčov a v zime pomáha vyhrievať váš dom
 • za energie v prípade že máte klimatizáciu, alebo rekuperáciu, pretože v lete pomáha schladiť teplotu v interiery, čo je dôležité hlavne pri drevostavbách

Na predaj ecozaklady.sk

 • + realizačné materiály
 • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
 • + zaučenie
 • + 2x web na predaj penového skla
 • + s.r.o. v prípade záujmu