Návrh a realizácia základov na penovom skle


Táto stavebná oblasť, bola od začiatku našou dominantou. Základy na penovom skle nerobia len stabilný a pevný podklad pre stavbu, ale majú v sebe ukrytú schopnosť stavbu výborne izolovať od chladu, vlhkosti a radónu. Preto môžeme, pri dobrom návrhu, hovoriť o ekonomicky najefektívnejšom spôsobe založenia stavby a výraznom urýchlení výstavby. Vďaka tomuto spôsobu založenia stavby Vám na vrchnej stavbe odpadne niekoľko etáp, čo vám ušetrí financie a čas. Tento spôsob založenia stavby vieme navrhnúť v akýchkoľvek miestach a v akomkoľvek teréne.

Pokiaľ nemáte realizačný projekt od svojho projektanta, kde je navrhnutá doska na penovom skle, vieme pre vás zabezpečiť kompletnú službu, ktorá môže obsahovať:

 • inžiniersko geologický prieskum na pozemku
 • návrh, statiku, a realizačný projekt základovej dosky na penovom skle
 • vytýčenie stavby geodetom
 • zemné a výkopové práce pre základy a siete
 • realizácia bleskozvodu v oblasti spodnej stavby
 • realizácia drenážneho systému
 • realizácia kanalizačného systému
 • realizácia dažďovej kanalizácie
 • uloženie chráničiek pre budúcu elektroinštaláciu
 • realizácia základovej dosky na penovom skle
 • realizácia železobetónových oporných múrov, pivníc a stavebných častí, ktoré patria k základom

Základy na rovnom pozemku

Základy na rovnom pozemku

Klasické založenie na penovom skle, ktoré je možné zrealizovať na každom rovnom pozemku. Toto založenie je tiež možné realizovať vo svahu, na ktorom sa dá pripraviť rovinatá plocha.
Základy v svahu

Základy v svahu

Toto založenie sa používa v prípade, že je potrebné stavbu založiť vo svahu.
Základy nad terénom

Základy nad terénom

Založenie s RDS doskami po obvode. Využíva sa v prípade vyššej spodnej vody alebo ak je potrebné základovú dosku položiť vyššie nad terén. Tiež sa používa v prípade, že nie je priestor na presah z penového skla, ak je stavba napríklad na hranici pozemku.

zaklady na penovom skle

Na predaj ecozaklady.sk

 • + realizačné materiály
 • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
 • + zaučenie
 • + 2x web na predaj penového skla
 • + s.r.o. v prípade záujmu