Výhody ecozákladovej dosky


Realizácia izolovaných základových dosiek

Pevnosť a statika

Spôsob založenia stavby na základovej doske, ktorá celoplošne prenáša zaťaženie stavby do podložia je zo statického hľadiska bezpečnejšie ako založenie stavby na základových pásoch. Váha stavby je prenášaná cez celú plochu základovej dosky a preto je tento spôsob založenia odporúčaný geológmi aj v prípade slabo únosných zemín. Dobrú stabilitu a pevnosť dosahuje ecozákladová doska aj vďaka návrhu, ktorý pripravujeme individuálne na každú stavbu. Berieme do úvahy únosnosť podložia, na ktorom má stavba stáť a zaťaženie stavby, ktoré tlačí na základovú dosku. Návrh statika obsahuje pevnostnú triedu betónu, betonársku výstuž - štandardne sieťovinu - a dobre zvibrované podložie z penového skla. V prípade slabo únosných zemín vieme podložie posilniť zhutneným vankúšom z kameniva a následne toto podložie premerať za pomoci našich partnerských geotechnikov.

Stabilizácia základov

Penové sklo je materiál ktorý má veľkú súdržnosť. Myslí sa tým to že ak zoberiete dva kusy penového skla a začnete nimi o seba trieť, nepôjde to. Preto je tento materiál veľmi dobrý na spevňovanie a zastabilizovanie svahov a pri výstavbe základov pomáha proti zosuvom.

Tepelná izolácia

Veľmi dobré tepelno-izolačné vlastnosti dosahuje ecozákladová doska vďaka izolantu, ktorým je štrk z penového skla. Penové sklo sa skladá z malých uzavretých buniek, ktoré dokonale zabraňujú prechodu chladného vzduchu z okolia do izolovaného priestoru. Vrstva izolácie sa určí na základe prepočtu, vďaka ktorému môžete zo svojim domom dosiahnuť požadovanú energetickú triedu a to bez tepelných mostov, ktoré hrozia v prípade štandardného zakladania na základových pásoch.

U-hodnota W/m2K Vrstva v cm
0,5 16
0,4 20,5
0,3 24,5
0,2 36,5
0,1 74

Hydroizolačná, drenážna a mrazuvzdorná schopnosť

Ecozákladová doska je postavená na štrku z penového skla, ktorý má dobré drenážne vlastnosti. Prepustí vodu k drenážnemu potrubiu, ktoré vodu odvádza preč. Z pohľadu hydroizolácie a mrazuvzdornosti je penové sklo nenasiakavý a tepelno-izolačný materiál, takže vlhkosť a mráz sa k betónovej doske a pod ňu nedostanú.

Žiadne tepelné mosty

K tepelným mostom nemôže dôjsť, pretože základová doska nie je ani v jednom bode spojená so zeminou, alebo vzduchom. Zospodu je izolovaná štrkom z penového skla, z boku napr. extrudovaným polystyrénom, alebo tabuľami z penového skla. Takže Vaša stavba bude po celom obvode bez prerušenia izolácie.

Akumulácia

Ecozákladovú dosku nie je potrebné, pri dobrom návrhu, tepelne izolovať z vrchnej strany, pretože je izolovaná zospodu. Čiže betónová doska je priamo pod pochôdznou podlahou v interiéri. Takto môže tvoriť dobrú akumulačnú vrstvu, do ktorej sa vám teplo z kúrenia a teplo zo slnečných lúčov naakumuluje a následne pomáha pri vyhrievaní interiéru. Takáto akumulačná vrstva je dôležitá hlavne pri drevostavbách, kde väčšinou nenájdete žiadny materiál, ktorý by teplo dokázal naakumulovať. A tak sa po otvorení dvier alebo okien, všetok teplý vzduch vyvetrá a v dome ostane chladno. Tú istú akumulačnú vlastnosť má aj v lete, kedy pomáha stiahnuť vysokú teplotu v interiéri. Stabilizuje a vyrovnáva teplotu v dome.

Ochrana pred radónovým žiarením

Radón patrí z chemického hľadiska do skupiny vzácnych plynov. Predpokladá sa, že vzhľadom na silnú rádiotoxicitu prispieva k vzniku rakoviny pľúc a to až 10 % spomedzi všetkých známych príčin. Ecozákladová doska je proti radónovému žiareniu zabezpečená a to tak, že penové sklo dokáže radón odvetrávať, takže nedochádza k jeho hromadeniu ako v prípade základovej platne na základových pásoch. Pri takomto spôsobe založenia stavby na penovom skle nie je priestor, kde by bol radón schopný sa hromadiť.

Bez polystyrénu v interiéri

Výhodou zakladania na penovom skle tiež je, že podlahu už nie je potrebné tepelne izolovať polystyrénom, ktorý by bol priamo v interiéri domu. Pôsobilo by naň slnko a podlahové kúrenie a čiastočky tohto polystyrénu pod podlahou by boli odparované do interiéru. V prípade založenia na penovom skle s variantou podlahového kúrenia je potrebné odraziť teplo malou vrstvou podlahovej minerálnej vaty smerom do interiéru.

Na predaj ecozaklady.sk

  • + realizačné materiály
  • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
  • + zaučenie
  • + 2x web na predaj penového skla
  • + s.r.o. v prípade záujmu