Monolitické železobetónové konštrukcie


Popri hlavnej činnosti, ktorou je zakladanie na penovom skle, sa tiež špecializujeme na výstavbu železobetónových konštrukcií. Betón je prvok, s ktorým sme sa naučili výborne pracovať a s pomocou systémového debnenia ho pretvárať do rôznych foriem, ako:

 • železobetónové pivnice
 • oporné múry
 • schodiská
 • základové konštrukcie väčších stavieb
 • celé stavby ako aj ich súčasti ako sú trámy, preklady, stĺpy
 • skelety domov a stavieb
 • a iné

Viac informácií o našich realizáciách železobetónových stavieb
nájdete na našej webstránke https://brikson.sk

logo brikson


D4R7 Prekládka vodovodu DN 200 v Križovatke Rovinka

D4R7 1
D4R7 2
D4R7 3
D4R7 4
D4R7 5
D4R7 6
D4R7 7
D4R7 8
D4R7 9
D4R7 10
D4R7 11
D4R7 12
D4R7 13
D4R7 14
D4R7 15
D4R7 16
D4R7 17
D4R7 18
D4R7 19
D4R7 20
D4R7 21
D4R7 22
D4R7 23
D4R7 24
D4R7 25
D4R7 26
D4R7 27
D4R7 28
D4R7 29
D4R7 30

Autosalón Hyundai Hílek Senica

Senica 1
Senica 2
Senica 3
Senica 4
Senica 5
Senica 6
Senica 7
Senica 8
Senica 9
Senica 10
Senica 11
Senica 12
Senica 13
Senica 14
Senica 15
Senica 16
Senica 17
Senica 18

Jednou zo zaujmavých železobetónových stavieb a zároveň výziev, bola pre nás realizácia základových a všetkých železobetónových konštrukcií pre novú betonárku, kde jedna z betónových nádrží, bola umiestnená 1,5 metra pod úrovňou spodnej vody, s požiadavkou na vodotesnosť. Realizovali sme ju pre Rakúsku firmu Leitl.

Zelezobetonove Konstrukce 01
Zelezobetonove Konstrukce 02
Zelezobetonove Konstrukce 03
Zelezobetonove Konstrukce 04
Zelezobetonove Konstrukce 05
Zelezobetonove Konstrukce 06
Zelezobetonove Konstrukce 07
Zelezobetonove Konstrukce 08
Zelezobetonove Konstrukce 09
Zelezobetonove Konstrukce 10
Zelezobetonove Konstrukce 11
Zelezobetonove Konstrukce 12
Zelezobetonove Konstrukce 13

Na predaj ecozaklady.sk

 • + realizačné materiály
 • + rozpočtový systém na predaj základových dosiek
 • + zaučenie
 • + 2x web na predaj penového skla
 • + s.r.o. v prípade záujmu