Monolitické železobetónové konštrukcie


Popri hlavnej činnosti, ktorou je zakladanie na penovom skle, sa tiež špecializujeme na výstavbu železobetónových konštrukcií. Betón je prvok, s ktorým sme sa naučili výborne pracovať a s pomocou systémového debnenia ho pretvárať do rôznych foriem, ako:

  • železobetónové pivnice
  • oporné múry
  • schodiská
  • základové konštrukcie väčších stavieb
  • celé stavby ako aj ich súčasti ako sú trámy, preklady, stĺpy
  • skelety domov a stavieb
  • a iné

Jednou zo zaujmavých železobetónových stavieb a zároveň výziev, bola pre nás realizácia základových a všetkých železobetónových konštrukcií pre novú betonárku, kde jedna z betónových nádrží, bola umiestnená 1,5 metra pod úrovňou spodnej vody, s požiadavkou na vodotesnosť. Realizovali sme ju pre Rakúsku firmu Leitl.

Zelezobetonove Konstrukce 01
Zelezobetonove Konstrukce 02
Zelezobetonove Konstrukce 03
Zelezobetonove Konstrukce 04
Zelezobetonove Konstrukce 05
Zelezobetonove Konstrukce 06
Zelezobetonove Konstrukce 07
Zelezobetonove Konstrukce 08
Zelezobetonove Konstrukce 09
Zelezobetonove Konstrukce 10
Zelezobetonove Konstrukce 11
Zelezobetonove Konstrukce 12
Zelezobetonove Konstrukce 13

evohaus banner